EU Pledge

Kibővített kötelezettségvállalás, 2014

Az EU Vállalás (EU Pledge) hatályba lépésekor az aláíró tagtársaságok vállalták, hogy 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem hirdetik termékeiket (azok kivételével, amelyek megfelelnek bizonyos meghatározott táplálkozási kritériumoknak). Az aláírók azt is meghatározták, hogy vállalásukban a „12 évesnél fiatalabb gyermekeknek hirdetni” azt jelenti, hogy az adott hirdetés olyan média-közönséget ér el, amely legalább 50%-ban 12 évesnél fiatalabb gyermekekből áll.

Az EU Vállalás tagtársaságai 2012-től azzal bővítették vállalásukat, hogy a hirdetésükkel elért médiaközönségben a 12 évesnél fiatalabb gyermekek arányának küszöbértékét 35%-ra szállították le. E szigorúbb küszöb alkalmazásával a vállalás a korábbiaknál több olyan médiafelületre és csatornára terjed ki, amelyek jelentős gyermekközönséget érnek el.

A kötelezettségvállalás további bővítését határozták el a társaságok az online médiahasználat szabályozásában is, mivel az eredeti EU Vállalás csak a harmadik félen keresztül megvalósított internetes hirdetésekre vonatkozott. 2012. január 1-től az EU Vállalást aláíró tagtársaságok vállalásukat a társaságok tulajdonában álló weboldalakra is alkalmazzák. Azzal, hogy a vállalás hatálya a harmadik félen keresztül lebonyolított online hirdetések mellett immár a márka-weboldalakra is kiterjed, az EU Vállalás átfogóan szabályozza a tagtársaságok teljes online marketing tevékenységét.

A kibővített kötelezettségvállalás:

  • Vállalataink nem hirdetik termékeiket 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek, azon termékek kivételével, amelyek eleget tesznek bizonyos – elfogadott tudományos bizonyítékokon, és/vagy a vonatkozó nemzeti és nemzetközi irányelvek szerinti élelmezési irányelveken alapuló – meghatározott táplálkozási kritériumoknak. Jelen kezdeményezés értelmezésében a „12 évesnél fiatalabb gyermekeknek hirdetni” kifejezés azt jelenti, hogy a hirdetés által elért médiaközönség legalább 35%-ban 12 évesnél fiatalabb gyermekekből áll. Ez a szabály 2012. január 1-től az Európai Unió egész területén alkalmazandó[1].
  • Fenti vállalásunk az online szférában a harmadik félen keresztül megvalósított internetes hirdetési tevékenységeken kívül a társaságok tulajdonában álló weboldalakon folytatott élelmiszer- és italtermékekre irányuló marketing tevékenységekre is vonatkozik. A vállalás teljesítése érdekében a tagtársaságok részletes iránymutatásokat dolgoznak ki és követnek.
  • Nem folytatunk termékekkel kapcsolatos kommunikációt az általános iskolákban, kivéve, ha az iskola vezetése oktatási célokból ezt kifejezetten kéri, illetve hozzájárulását adja[2].

[1] Hogy médiavásárlási gyakorlatukat és licensz-megállapodásaikat a kibővített kötelezettségvállaláshoz igazíthassák, az egyes társaságoknak legfeljebb egy éves – azaz legkésőbb 2013. január 1-ig tartó – átmeneti időszak áll rendelkezésére, amennyiben ezt az igényüket az EU Vállalás weboldalán közzétett egyéni társasági vállalásukban egyértelműen megfogalmazzák.

[2] Magyarországon az általános iskolákban folytatott kommunikációt illetően az EU Vállalásban résztvevő vállalatok természetesen a hazai jogszabályokat tekintik irányadónak.

Ezek a kibővített közös kritériumok valamennyi tagtársaságra vonatkoznak, a társaságok azonban egyedileg szabadon alkalmazhatnak ezeknél szigorúbb szabályokat is.

Budapest, 2014. január 29.