Alkoholreklámok

Az alkoholreklámozás jogi és etikai szabályozása valamint az alkoholtermékek gyártói által önszabályozás keretében vállalt plusz kötelezettségei rendkívül szigorúak.

Két fő szempontból készült a szabályozás:

 • közzététel, vagyis hol és mikor jelenhet meg az alkoholreklám
 • tartalmi szempontból – vagyis mit nem tartalmazhat az alkoholreklám

Közzétételi szabályok

 • Alkoholtermék reklámját nem lehet közzétenni olyan műsorkörnyezetben vagy médiában, amely elsősorban gyermek-illetve, fiatalkorúaknak szól. Vagyis az olvasottsági vagy nézettségi (várható nézettségi) adatok alapján az olvasók/nézők 70%-a 18 évnél idősebb kell, hogy legyen. Ugyanezen ún. 70/30-as szabály vonatkozik a rendezvények szponzorálására, az azon való megjelenésre.
 • Nem lehet közzétenni újságok első borítóján
 • Nem lehet közzétenni moziban, színházban 20 óra előtt, illetve 18 év alattiaknak szóló műsor környezetében.
 • Nem lehet közzétenni játékon, vagy annak csomagolásán (tehát nem csak gyermekeknek szánt játékon, hanem semmilyen játékon nem lehet alkoholreklám)
 • Nem lehet közzétenni közterületi reklámeszközön köznevelési és egészségügyi intézmények 200 méteres környezetében (pl. általános és középiskola, kollégium, gyermekjóléti intézmények, de az egyetemek, főiskolák nem tartoznak a köznevelési intézmények közé), egészségügyi intézmények: orvosi rendelő, mentőszolgálat, vérellátó, rendelőintézet)
 • Az alkoholtermékek gyártói/forgalmazói által működtetett honlapok, webes felületek minden esetben felhívják a felületre belépni kívánót az életkora megadására és 18 év alatti személyek számára nem teszik lehetővé a belépést. Nem elég, ha csak jelzi, hogy elmúlt 18 éves, az sem, ha a születési idő megadásánál bármely opciót felajánl, előre megad a honlap tulajdonosa. Szigorúan a honlapra belépni szándékozónak kell kitöltenie az adatait.

Tartalmi szabályok

Alkoholtermék reklámjában csak felnőttek szerepelhetnek.

 • nem szerepelhet (nem mutathat) 25 év alatti személy. Különösen gondosan kell eljárni utcai (tömeg) felvétel esetén, mert a szabály minden esetre vonatkozik.
 • promóciókban 18 év alattiak nem vehetnek részt, mert a hazai jogszabály 18 év alattiak számára nem teszi lehetővé alkoholtermék vásárlását. Amennyiben például fotó készítése, megosztása, feltöltése egy játék mechanizmus része, úgy 18 év feletti személy részt vehet, de 25 év alatti személy képe nem mutatható, és nyereményük esetén sem tehető közzé.

Alkoholtermék reklámjának tartalma nem lehet elsődlegesen fiatalkorúak számára vonzó.

 • Nem használhat olyan valóságos vagy kitalált – tárgyat, képet, stílust,(pl. gyermek ruhamárka, vagy ruha stílus, vagy Barbie) jelképet, színt, zenét, (Violetta, Halász Judit), karaktert (különösen rajzfilmfigurákat, sportolókat, közismert személyt), amely elsősorban a gyermek- és fiatalkorúakat szólítja meg vagy szorosan kötődik gondolati vagy érzelmi világukhoz. Nem használható olyan márkajegy, árujelző, amely elsősorban gyermek-és fiatalkorúaknak szól (nevek, logók, sportfelszerelés, sport, játék vagy más) és nem sugallhatja, hogy felnőtté, felnőttnek látszóvá teszi az alkoholfogyasztót.
 • Az alkohol nem jelenhet meg a felnőtté válás eszközeként