Engedély

Magyar Reklámetikai Kódex

13. Cikkely

Gyermekek és fiatalok védelme

(7) A reklám nem sértheti a gyermekkorúak és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem ösztönözhet velük szembeni engedetlenségre.